vad är e-esport

vad är e-sport?

E-sport är en förkortning för elektronisk sport.

E-sport kommer likt många andra liknande förkortningar från elektronisk sport. När bredband blev mer och mer tillgängligt i början av 00-talet så tog sig spelandet från att vara begränsat till lokala nätverk eller långsamma modem och en online-scen växte snabbt fram. Helt plötsligt handlade det inte bara om att bevisa för dina vänner att du var duktig – nu kunde du tävla med alla på internet.

Med många olika spelformer och genrer så är den genomsyrande faktorn genom hela e-sporten tävlingsmomentet.

Till följd av digitalisering begränsas inte e-sporten till utövande, utan är idag också en nöjesform som kan uppskattas av åskådare live, både fysiskt och digitalt, globalt och dygnet runt.

E-sportens rötter

Världens snabbast växande sport

Innan 2011 betalade de större globala turneringarna generellt sett ut mellan 50000 och 100000 kronor i prispengar – pengar som till största del finansierade elitens inkomst. Att vara världens bästa spelare i det mest populära spelet var inte lukrativt.

2011 utannonserades en turnering i spelet DotA 2 vid namnet The International. Turneringen ryktades ha en prispott på 15 miljoner svenska kronor – någonting som visade sig inte bara vara sant men även förändra landskapet för e-sporten framöver.

I e-sportens historia fram till slutet av 2021 uppgick den största prispotten för en enskild turnering någonsin till omkring 400 miljoner svenska kronor. Den enskilda spelare som spelat in mest prispengar heter Johan N0tail Sundstein och har vunnit drygt 70 miljoner svenska kronor i prispengar.

Utan exakta siffror pekar mycket fortfarande mot att e-sporten är världens snabbast växande sport. Flera organisationer och förbund försöker idag att skapa ett ramverk under vilket föreningar inom e-sport kan mottaga samma stöd som föreningar inom vanlig sport.

I de svenska studieförbunden finns över 100000 aktiva medlemmar i föreningar som berör e-sport. Utöver detta är det många gånger fler individer som utövar e-sport utanför föreningslivet.

Volymen av individer, de flesta unga, som engagerar sig inom e-sport behöver ett stadigt ramverk, vägledning och lärande för att få med sig viktiga aspekter från e-sporten till resten av livet och vice versa – och nu börjar vårt arbete också.

Att spela är bra för din hjärna

Det talar sitt språk

En studie har påvisat att tjockleken på några områden i hjärnan är högre hos de personer som spelar mycket tv-och datorspel jämfört med de som inte spelar.

Forskarna kollade närmare på 152 st 14-åringars hjärnbark via en magnetisk resonanstomografi-maskin och den analyserade datan visade sedan på det positiva sambandet mellan de ungdomar som spelade mycket tv-och datorspel och tjockleken på hyperkolumner i hjärnan. Två av områdena i hjärnan var tjockare på de som spelade jämför med de som inte spelade. Områdena som var tjockare rör beslutsfattande, strategisk planering, ögonrörelser och den visuospatiala uppmärksamheten.

Forskarnas nästa steg är att undersöka vilka typer av spel som är bäst på att göra hjärnan lite tjockare.

Spel gör dig skarpare

Mer gaming till folket

Studien “Action video game play facilitates the development of better perceptual templates”, gjord av Vikranth Bejjanki och hans kollegor för the National Academy of Sciences, visar att spela tv-spel gör dig smartare.

Att spela actionfyllda tv-spel förbättrar din kognitiva förmåga, din reaktionsförmåga och gör dig mer uppmärksam och iakttagande. Forskarna visade på att spelare som hade erfarenhet av att spela de actionfyllda tv-spelen var bättre på perceptuella uppgifter såsom förmågan att se mönster, jämfört med spelare som inte hade erfarenhet av just den typen av spel.

I ett annat av deras experiment så lät de spelare med liten tidigare erfarenhet av actionspelen öva på dem i 50 timmar, efter det presterade spelarna mycket bättre på de perceptuella uppgifter som de gavs än vad de hade varit innan de övade på spelen.