VÄRDEGRUND

Föreningen ska alltid arbeta för att vara en gemenskap som värnar om alla våra medlemmar. Alla ska trivas och känna sig delaktiga i verksamheten. Vi står för jämställdhet och inkludering, ingen ska känna sig ensam eller diskriminerad.

I samband med detta ska Jönköpings E-sportförening också hjälpa till och lyfta e-sportens status gentemot flera håll genom organiserade aktiviteter och arbetet kring att måna om allas jämlikhet inom e-sport.

 

VÄLKOMNADE

Det är viktigt att känna sig trygg för att ingå i en gemenskap. Vi vill att varenda medlem ska kunna ingå i vår gemenskap och veta att vi finns till för att skapa en miljö där de kan vara sig själva.

Inkludering, integration och jämställdhet är tre pelare som vår förening vilar på. Uppepå den ska vi bygga massa roliga aktiviteter – med respekt för varandra.

 

DELAKTIGHET

Föreningens verksamhet bygger idag på samverkan med olika samarbetspartners. Vi vill skapa evenemang som förespråkar deltagande, och det är viktigt för oss att alla medlemmar ska ha förutsättningar för att kunna delta. Därför är vårt medlemskap gratis.

De samarbeten vi bygger kommer vila på en grund där vi alltid kommer förespråka inkludering och att riva de barriärer som hindrar folk från att kunna vara delaktiga inom e-sport.

 

GLÄDJE

Det absolut viktigaste med aktiviteter är att ha kul. Alla ska ta med sig glädje och gemenskap från våra aktiviteter.

Därför är det också viktigt för oss att våra medlemmar förmedlar sina önskemål, sina intressen och vad som motiverar dem – så att vi kan lyssna och göra allt vi kan för föreningens medlemmar.