VÅRA

MÅL

Syftet med Jönköpings E-sportförening är att främja barn och ungdomars intresse för e-sport, samt att hjälpa dem utvecklas som spelare och individer i en trygg närvaro. Föreningen ska verka som en trygg, inkluderande och förtroendeingivande mötesplats. Alla ska ges samma möjligheter, oavsett förutsättningar, bakgrund och erfarenhet. Föreningen ska stärka alla individers möjlighet till inkludering och integration, både genom egna aktiviteter och genom att samverka med föreningar, myndigheter, organisationer och kommuner.

Föreningen inser behovet av att skapa en organiserad mötesplats inom e-sport likt den inom föreningsstrukturer inom traditionell sport men med de lärdomar som tillkommit under åren. Arbete med transparens, acceptans, inkludering och jämlikhet ska utgöra ett fundament för föreningen.

I samband med detta ska Jönköpings E-sportförening också lyfta e-sportens status genom organiserade aktiviteter och förespråka och måna om allas jämlikhet inom e-sport.