Varmt välkommen på årsmöte för Jönköpings Esport förening den 3o mars. Vi genomför årsmötet via Discord med start klockan 20.00

Var: Discord – Klicka här

Datum: 30 mars

Tid: 20.00

Förslag till dagordning:

1.) mötets öppnande
2.) beslut om mötets giltighet
3.) val av mötets ordförande
4.) val av mötets sekreterare
5.) val av minst en person att granska protokollet efter mötet
6.) styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
7.) styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
8.) revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året
9.) beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10.) förslag från styrelse och medlemmar
11.) beslut om årets verksamhetsplan
12.) beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift
13.) val av årets styrelse
14.) val av årets revisor
15.) val av årets valberedare
16.) mötets avslutande

För frågor inför årsmötet kontakta info@jonkopingsesport.se

Välkomna!

Styrelsen